Karin Sällberg
Enhetschef Förebyggarcentrum

karin.sallberg@vasteras.se
021-39 84 05

Vi har total tilltro att barn och unga vill göra bra saker för andra. Unga vill vara delaktiga i att skapa ett bättre samhälle helt enkelt. Det är den viktigaste utgångspunkten för oss på Förebyggarcentrum.
Målet är att bli bättre på att samordna våra insatser och jobba där det bäst behövs. Arbetet sker alltid utifrån lokala behov och tillsammans med er ute i verksamheterna. Ta gärna kontakt med oss utifrån er situation!

Ammi Karlsson-Pye
Samordnare Alkohol- & Narkotikaprevention

ammi.karlsson.pye@vasteras.se
Tel: 021- 39 78 51
Mob: 076 569 13 13

Stefan Björkström
Chance2change

stefan.bjorkstrom@vasteras.se
Tel: 021-39 10 41

Urban Pettersson
Västerås Barnpiloter

per.urban.pettersson@vasteras.se
Tel: 021-39 17 80

Per-Erik Forsberg
Funktionshindersamordnare

per.erik.forsberg@vasteras.se
Tel:021-39 26 39

Anette Carlsson
Stadsdelssamordnare

anette.carlsson@vasteras.se
Tel: 021-39 23 34
Mob: 076 569 13 31.

Ditte Lundberg
Projektledare En kommun fri från våld

ditte.lundberg@vasteras.se
Tel: 021-39 87 18

Maria Authén
Chance2change

maria.authen@vasteras.se
Tel: 021-39 41 63

Rose-Marie Röcklinger
Chance 2 Change

rose-marie.rocklinger@vasteras.se
Tel:021- 39 26 67

Robert Jensen
Chance2change

robert.jensen@vasteras.se
Tel: 021-39 46 24

Maria Reisten
Ungdomsdialog

maria.reisten@vasteras.se
Tel:021-39 37 60
Mob:076-569 34 30

Sara Holm Stålhand
Västerås Barnombud och here4U junior

sara.holm.stalhand@vasteras.se
Tel: 021-39 99 99
Mob: 076 569 24 17

Ulrika Gabriel
Chance 2 Change

ulrika.gabriel@vasteras.se
Tel:021-39 85 19

David Axelsson
Chance 2 Change

david.axelsson@vasteras.se
Tel: 021-39 15 43