Karin Sällberg
Enhetschef Förebyggarcentrum

karin.sallberg@vasteras.se
021-39 84 05

Vi har total tilltro att barn och unga vill göra bra saker för andra. Unga vill vara delaktiga i att skapa ett bättre samhälle helt enkelt. Det är den viktigaste utgångspunkten för oss på Förebyggarcentrum.
Målet är att bli bättre på att samordna våra insatser och jobba där det bäst behövs. Arbetet sker alltid utifrån lokala behov och tillsammans med er ute i verksamheterna. Ta gärna kontakt med oss utifrån er situation!

Ammi Karlsson-Pye
Samordnare Alkohol- & Narkotikaprevention

ammi.karlsson.pye@vasteras.se
Tel: 021- 39 78 51
Mob: 076 569 13 13

Per-Erik Forsberg
Funktionshindersamordnare

per.erik.forsberg@vasteras.se
Tel:021-39 26 39

Anette Carlsson
Stadsdelssamordnare

anette.carlsson@vasteras.se
Tel: 021-39 23 34
Mob: 076 569 13 31.

Ditte Lundberg
En kommun fri från våld

ditte.lundberg@vasteras.se
Tel: 021-39 87 18

 

Maria Reisten
Ungdomsdialog (föräldraledig)

maria.reisten@vasteras.se
Tel:021-39 37 60
Mob:076-569 34 30

Sara Holm Stålhand
Västerås Barnombud
Barnpilotverksamheten

sara.holm.stalhand@vasteras.se
Tel: 021-39 99 99
Mob: 076 569 24 17