Utbildningar på FBC:

Våra utbildningar är kostnadsfria men var medveten om att din anmälan är bindande. Vid förhinder måste du höra av dig i god tid, och i vissa fall kan platsen överlåtas till annan person. Kontakta alltid ansvarig samordnare om du har anmält dig och inte kan komma. I annat fall kan en faktura komma att skickas, som motsvarar kostnaden för ev lokal/fika/material etc. För frågor information och anmälan, kontakta oss:

Barnpilot: Sara Holm Stålhand
En anmälan till Barnpilotutbildningen måste innehålla namn, arbetsplats, namn på chef som godkänt anmälan. Chefen ska också ha godkänt att du efter avslutad utbildning deltar i samtalsgrupper och BP-dagar etc. Du behöver också uppge namn på ev andra barnpiloter på arbetsplatsen.
Vid många anmälningar kan prioritering behöva göras - och då prioriteras arbetsplatser där det saknas barnpiloter.


MVP/AT: Ditte Lundberg
Anmälan ska innehålla namn, roll, arbetsplats och kontaktuppgifter. Namn på godkännande chef, samt namn på andra ev utbildade MVP/AT-ledare. 

ANDT-coach: Ammi Karlsson Pye


 

Kalender: