Ungdomsdialog

Genom åren har många olika arbetssätt för dialog och samverkan med unga prövats med varierande resultat. Många gånger har en vital och framgångsrik dialog mellan politiker och unga varit beroende av eldsjälar. Det är en utmaning för de pedagogiska nämnderna att utveckla metoder för dialog med barn och ungdomar. Därför har nämnderna beslutat att hitta en grundstruktur för dialog och samverkan mellan politiker och unga, som håller över tid och kan ärvas och vudareutvecklas av nya elevkullar och nya politiker.

En mindre grupp ungdomar kommer att kunna söka sommarpraktik som unga rådgivare i arbetet med ungdomsdialog. För att kunna vara en resurs och ge råd ska de ges grundkunskap i mänskliga rättigheter, barnkonventionen, demokratiska värden med mera. En förhoppning är att sommarpraktikanterna kan bli en värdefull resurs i arbetet med att skapa en modell för ungdomsdialog.

Med bakgrund i det som står ovan är syfte att öka Västerås ungdomars delaktighet och inflytande i de politiska beslut som fattas av staden. Målet med projektet är skapa och utveckla en modell och struktur, tillsammans med ungdomar och politiker, för att öka dialogen och samverkan mellan ungdomar och politiker. En modell och struktur för dialog mellan politiker och ungdomar som håller över tid och som ska kunna ärvas av nya politiker och ungdomar. Det är en modell som är gränsöverskridande vad gäller politisk tillhörighet, nämndtillhörighet och som bygger på representativ demokrati genom att skapa en metod som når mångfalden av ungdomar i Västerås.

Klicka här för att komma till Ungdomsdialogs egen webplats

Maria Reisten

Maria var projektledare för ungdomsdialog och har nu blivit samordnare när projektet blivit verksamhet.  Hon började jobba som samordnare för Irsta fritidsgård & klubb direkt efter sin beteendevetarexamen i februari 2008. Tillsammans med andra drev hon då fritidsgårdarnas ungdomsråd, samt utvecklade sms-panelen - ett virtuellt gårdsråd för att skapa inflytande och delaktighet. Hon brinner för att göra ungdomars röster hörda därför att hon ser att det stärker deras självkänsla och position i samhället.

Den största utmaningen med Ungdomsdialog ser hon är skapa mångfald i dialogen, det innebär att nå alla ungdomsgrupper. Det finns alltid de som har svårare att göra sin röst hörd och dessa glöms ofta bort.

Maria är just nu föräldraledig och du når hennes ersättare Marika Hämeenniemi på nedanstående telefonnummer och på mailen: marika.hameenniemi@vasteras.se

Kontakt:

maria.reisten@vasteras.se

021-39 37 60
076-569 34 30

Gilla Ungdomsdialog på Facebook