Stadsdelssamordnare

 I uppdraget som stadsdelssamordnare ingår det att arbeta för att stärka det sociala nätverket för barn, unga och vuxna, öka känslan av trygghet och delaktighet i bostadsområdena.
På olika sätt ger vi de som bor i stadsdelen möjlighet att vara med och påverka hur stadsdelen ska utvecklas.

Vår styrka är att samordna olika aktörer för att det förebyggande arbetet ska bli optimalt.

Arbetet som stadsdelssamordnare innefattar att:

•Ta fram underlag för satsningar i stadsdelen
•Samordna samverkansgrupper på stadsdelsnivå.
•Arrangera områdesfester/ arrangemang
•Informera och kommunicera om vad som händer i stadsdelen.
•Vara ansvarig för enhetens interna informationsarbete
•i det främjande och förebyggande arbetet samarbeta med skolor, fritidsgårdar och andra verksamheter, såväl som inom enheten.
•samverka med andra aktörer inom staden samt med andra huvudmän, organisationer och föreningar.

Här hittar du din stadsdelssamornare

Anette Carlsson
Väster

Tel:021-392334
anette.carlsson@vasteras.se

Ditte Lundberg
Väster

Tel:021-39 87 18
ditte.lundberg@vasteras.se