En kommun fri från våld  
- översikt organisation och aktiva

Organisation EKFFV Västerås
I Västerås arbetar en styrgrupp och en projektgrupp med att bygga en utbildningsbas lokalt, samt med att ta fram en implementeringsplan för EKFFV med intentionen att arbetet ska fortgå även efter projektslut.

Projektledare
Ditte Lundberg, Förebyggarcentrum, Västerås
ditte.lundberg@vasteras.se
076-569 16 42

Styrgrupp Västerås
Åsa Sundgren Häggberg, VC Fritid & Förebyggande
Leif Larsson, VC Gymnasie- & vuxenutbildning
Annika Hoffsten, EC Grundskoleverksamheten 6-9
Per-Olof Rask, koordinator, Stadsledningskontoret
Karin Sällberg, EC Förebyggarcentrum
Carl-Johan Olofsgård, samordnare Våld i nära relationer
Jeanette Bauer, EC Öppenvård familj
Ditte Lundberg, Förebyggarcentrum - föredragande

Projektgrupp Västerås
Ditte Lundberg, Förebyggarcentrum
Sara Holm Stålhand, Barnombud/Barnpilotverksamheten
Mariana Hede – processledare Social Hållbarhet
Charlotta Haglöf-Larsson, Social Hållbarhet Viksäng
Ammi Karlsson-Pye, ANDT-samordnare
Therese Akréus, föreningen Here4U
Anne Ekelin, Rudbeckianska gymnasiet

ÖVERSIKT SKOLOR OCH VERKSAMHETER
med MVP/AT/ÅU-kompetens i Västerås


Igång med programmen 
Bäckbyskolan 
Skälbyskolan 
Persboskolan 
Västerås Montessoriskola 
Bjurhovdaskolan 
Skiljeboskolan
Vallbyskolan 
St:a Gertrudskolan
Storängsskolan 
Fredriksbergsskolan 
Rönnbyskolan

Rudbeckianska gymnasiet 
Edströmska gymnasiet
Hahrska gymnasiet
Wijkmanska gymnasiet
Thorens Business School
Citygymnasiet
Yrkesgymnasiet
Jensen Education Gymnasium

Har utbildad INT-personal, menär inte igång med programmen ännu
Viksängsskolan 
Nybyggeskolan 
Pettersbergsskolan 
Kristiansborgsskolan 
Önstaskolan
Tillbergaskolan

Fritidsgårdar som jobbar utifrån MVP anpassat till verksamheten
Bäckby klubb & fritidsgård – igång anpassat
Viksäng klubb & fritidsgård - igång anpassat
Bjurhovda klubb & fritidsgård - igång anpassat

Övriga verksamheter som utbildat personal:
Förebyggarcentrum
Bäckby bibliotek
Bäckby familjecentrum - Öppna förskolan
HERE4U/Connexion West
VSK Bandy
INT - Inkluderingsteam skola
Polisen
Fältarna - Fältande socialsekreterare
Stadsdelssa
Västerås folkhögskola: elev- och lärarassistentprogrammet
 
Nyanmälda till MVP/AT/ÅU-utbildningarna HT-18:
Mimer Bostad AB
Hökenåsskolan
ViR - Västerås stads samordnare mot våld i nära relationer
Barkarö/Lövängsskolan (en INT:are)
Engelska skolan
Kristiansborgsskolan (en INT:are)
Ekbergaskolan (en INT:are)
Hamreskolan (en INT:are)
Dingtuna skola
Norra Vallbyskolan