Chance 2 Change - en chans till studier och jobb

Chance 2 Change arbetar med unga vuxna i åldern 18-25 år som står långt ifrån eller utanför samhällets system.

Genom Chance 2 Change får du möjlighet att studera eller arbeta på den öppna arbetsmarknaden. Ditt deltagande är frivilligt men bygger på att du vill skapa en förändring.
Vi rekryterar 10 deltagare till två olika grupper , två gånger per år, vår och höst och nu finns det möjlighet att söka till programmet oavsett könstillhörighet.
 

Så jobbar vi:

Den första perioden innehåller personliga utvecklingsmetoder, där mycket baseras på social träning, samhällskunskap och enskild planering. Vi träffas varje dag kl 9-13.   Tillsammans och enskilt arbetar vi med att förbereda dig för arbete eller studier.

I period två blir det aktuellt med studier eller arbetsintroduktion / praktikplats som vi ordnar. Under Period två har du uppföljningsträffar på arbetsplatsen men även enskilda träffar där vi arbetar med stöd och motivation.

I sista perioden studerar eller jobbar du på heltid, med stöd av oss. Totalt kan man vara inskriven i Chance 2 Change i 18 månader.

Så går rekryteringen till:

Om du är aktuell för deltagande i Chance 2 Change kommer vi att kalla dig till en intervju, där vi gör en kartläggning för att se om du uppfyller kriterierna för deltagande samt hur dina behov, motivation och förutsättningar ser ut.

Du anställs i första hand i sex månader.

Frågor och intresseanmälan:

Ta kontakt med våra vägledare i Chance 2 Change om du har frågor och funderingar, eller vill söka till programmet. Verksamheten finns i centrala Västerås, på Norra Källgatan 22 och i Växhuset på Viktor Larssons plats 1.

Maria Authén                  
telefon:  021-394163
sms 076 - 569 45 38


Vill du hellre maila så hittar du allt du behöver om du klickar härom du klickar här!

Hitta hit: