Samordnare för barnpilotverksamheten är Sara Holm Stålhand.

sara.holm.stalhand@vasteras.se

021-39 99 99