Barnpilotverksamheten i Västerås

Våga se och agera när barn far illa eller riskerar att göra det!

Barnpilotverksamheten är en del av Västerås Stads förebyggande arbete och en del av Förebyggarcentrum.

Verksamheten startade som ett projekt 2003 för att senare bli en permanent verksamhet i Västerås. Grunden för Barnpilotverksamheten är FN:s konvention om barnets rättigheter.


Barnpilotverksamhetens mål och syfte kan sammanfattas i fyra begrepp:

 • Ökat barnfokus
 • Ökat civilkurage
 • Ökad kunskap
 • Ökad samverkan

Samordnare för barnpilotverksamheten är Sara Holm Stålhand.

Du når henne på:

sara.holm.stalhand@vasteras.se

021-39 99 99

Barnpilotskonceptet

Västerås Stad är huvudman för verksamheten och arbetet bedrivs i nära samverkan med Region Västmanland och Polisen i Västmanland. Samverkansgruppen är basen och motorn och består av representanter från:

 •          Barnhälsovården
 •          Barn med funktionsnedsättning
 •          Barnsjukvården
 •          BUP/Barn &Ungdomshälsan
 •          Elevhälsan
 •          Familjecentrum
 •          Fritidsverksamhet
 •          Förskoleverksamheten
 •          Mödrahälsovården
 •          Polisen
 •          Skolverksamhet
 •          Socialtjänsten
 •          Vuxenpsykiatrin
 •          Öppenvård Familj BoU

Att vara barnpilot

Barnpilotverksamheten innehåller tre delar. Alla som vill bli barnpiloter genomgår en utbildning med barnfokus, civilkurage, kunskap och samverkan som fokus.

Utöver detta erbjuds barnpiloterna att delta i samtalsgrupper i de områden där de arbetar.

Två dagar per år anordnas en fortbildningsdag för alla utbildade barnpiloter. Temat varierar men har alltid barnets bästa som grund. Exempel på teman är barnmisshandel, övergrepp, föräldrars missbruk eller psykiska ohälsa, hedersrelaterat våld och förtryck och barn i ekonomiskt utsatta familjer.

En barnpilot förväntas delta i samtalsgrupper, barnpilotdagar och liknande. Barnpiloten har också ett extra ansvar för att lyfta barnrättsfrågorna på sina arbetsplatser. 

Jag vill bli barnpilot!

Grundutbildning

Höstens utbildning är fullbokad.
Nästa utbildning - våren 2020


Sista anmälningsdag för vårens utbildning är 31 januari. Därefter får du besked om du har fått en plats eller inte. Om många anmäler sig kommer vi att prioritera arbetsplatser som saknar barnpiloter. Så - en anmälan är en intresseanmälan - du får besked i början av februari. 

Här ser du alla aktuella datum.
För mer information - kontakta samordnare Sara Holm Stålhand