Barnpilotverksamheten i Västerås

Våga se och agera när barn far illa eller riskerar att göra det!

Barnpilotverksamheten är en del av Västerås Stads förebyggande arbete och en del av Förebyggarcentrum.

Verksamheten startade som ett projekt 2003 för att senare bli en permanent verksamhet i Västerås. Grunden för Barnpilotverksamheten är FN:s konvention om barnets rättigheter.


Barnpilotverksamhetens mål och syfte kan sammanfattas i fyra begrepp:

 • Ökat barnfokus
 • Ökat civilkurage
 • Ökad kunskap
 • Ökad samverkan

Samordnare för barnpilotverksamheten är Sara Holm Stålhand.

Du når henne på:

sara.holm.stalhand@vasteras.se

021-39 99 99

Barnpilotskonceptet

Västerås Stad är huvudman för verksamheten och arbetet bedrivs i nära samverkan med Region Västmanland och Polisen i Västmanland. Samverkansgruppen är basen och motorn och består av representanter från:

 •          Barnhälsovården
 •          Barn med funktionsnedsättning
 •          Barnsjukvården
 •          BUP/Barn &Ungdomshälsan
 •          Elevhälsan
 •          Familjecentrum
 •          Fritidsverksamhet
 •          Förskoleverksamheten
 •          Mödrahälsovården
 •          Polisen
 •          Skolverksamhet
 •          Socialtjänsten
 •          Vuxenpsykiatrin
 •          Öppenvård Familj BoU

Att vara barnpilot

Barnpilotverksamheten innehåller tre delar. Alla som vill bli barnpiloter genomgår en utbildning med barnfokus, civilkurage, kunskap och samverkan som fokus.

Utöver detta erbjuds barnpiloterna att delta i samtalsgrupper i de områden där de arbetar.

Två dagar per år anordnas en fortbildningsdag för alla utbildade barnpiloter. Temat varierar men har alltid barnets bästa som grund. Exempel på teman är barnmisshandel, övergrepp, föräldrars missbruk eller psykiska ohälsa, hedersrelaterat våld och förtryck och barn i ekonomiskt utsatta familjer.

Jag vill bli barnpilot!

Grundutbildning
Nästa utbildning - klicka här!


Det finns några platser kvar till höstens utbildning - vill du vara säker på att få en plats - hör av dig så fort som möjligt!

För mer information - kontakta samordnare Sara Holm Stålhand