Barnombudet i Västerås

Barnombudet i Västerås har funnits sedan 1999. Barnombudets uppgift är att fånga upp barn och ungas tankar och engagemang och föra det vidare till andra.

Barnombudet är en del av Västerås Stads förebyggande verksamhet och tillhör Förebyggarcentrum. Verksamheten har fokus på att stötta barn och unga, finnas till för skolor i olika frågor. Barnombudet samordnar också here4U Junior, samt arbetar med opinionsbildning, barnkonventionen och demokrati/inflytandefrågor.

Barnombudet är ingen myndighet och går inte in och driver enskilda ärenden.

Barnkonventionen är det viktigaste dokumentet i barnombudets arbete. I Västerås heter barnombudet Sara Holm Stålhand.

Kontakt:

Sara Holm Stålhand

Växhuset
72187 Västerås

021-39 99 99
076-569 24 17

sara.holm-stalhand@vasteras.se

Klicka här för att komma till here4U!

För dig som är ung

Barnombudet arbetar med bland annat here4U, hälsar på i klasser och i andra grupper där det finns barn och ungdomar.

Om du är ung kan barnombudet finnas som en vuxen att prata/maila med. Hon kan hjälpa till att få hjälp vidare och kontakten finns så länge du vill och behöver. Barnombudet har tystnadsplikt men måste som alla vuxna agera om du har blivit utsatt för ett brott.

Om du har kommit på en bra idé som kan göra skolan eller vår stad till en bättre plats för barn och unga kan du höra av dig till barnombudet. Kanske hon kan hjälpa dig vidare med din idé?

För dig som är förälder

Barnombudet arbetar med skolan som plattform. Hon besöker elever och personalgrupper, here4U-grupper och träffar ibland också föräldrar.

Barnombudet agerar inte i enskilda ärenden, men kan vara ett bollplank och ge tips och vägledning till både barn, ungdomar och vuxna -  föräldrar, skolpersonal eller andra.

Barnombudet är till för barn och ungdomar, men du som förälder kan självklart höra av dig för råd och tips hur du kommer vidare. Har du funderingar om föräldraskap, om ditt barn eller ungdom, börja gärna med att ringa Föräldratelefonen på nummer 021-39 19 20.

Barnombudet kan dock inte hjälpa till att driva ärenden, och är ingen myndighet.

Vid frågor som rör skola/förskola - klicka här först, via länken får du information om hur du går vidare om du tycker att skolan gjort något fel.

För dig som arbetar i skolan

Om du arbetar i skolan och vill ha besök eller tips från barnombudet - tveka inte att höra av dig!

Barnombudet hälsar gärna på here4U-grupper, träffar klasser och personal.

Barnombudet går inte in och gör akuta punktinsatser i klasser, men är gärna en del av ett större arbete kring exempelvis mobbning, internet eller demokrati.

Barnombudet kan också hjälpa till med tips på bra material att använda när det gäller bland annat självkänsla, maktlekar, mobbning och tolerans.