Barnombudet i Västerås

Barnombudet i Västerås har funnits sedan 1999. Barnombudets uppgift är att fånga upp barn och ungas tankar och engagemang och föra det vidare till andra.

Barnombudet är en del av Västerås Stads förebyggande verksamhet och tillhör Förebyggarcentrum.
Barnombudet arbetar med kunskapshöjning och utbildning, för att öka medvetenheten och engagemanget kring barnets rättigheter. 

Barnombudet är ingen myndighet och går inte in och driver enskilda ärenden.

Barnombudet arbetar även med utbildning i MVP och samordnar Barnpilotverksamheten.

Barnkonventionen är det viktigaste dokumentet i barnombudets arbete. I Västerås heter barnombudet Sara Holm Stålhand.

Kontakt:

Sara Holm Stålhand

Växhuset
72187 Västerås

021-39 99 99
076-569 24 17

sara.holm-stalhand@vasteras.se