Samordnarens uppgift

Jag samordnar arbetet i Västerås stad gällande alkohol- och narkotikaprevention. Det betyder att jag bistår de som möter barn, ungdomar och vuxna som har bekymmer relaterat till alkohol och narkotika och, framförallt, de som vill arbeta för att ingen människa skall hamna i missbruk. Det handlar till större delen om förebyggande insatser som syftar till att barn och unga inte skall använda alkohol och narkotika.

Inom förebyggarcentrum har vi för närvarande en särskild satsning gällande AN-prevention och erbjuder bland annat de som arbetar med barn och ungdomar en ANDT-coachutbildning som syftar till att öka kunskapsnivån och tryggheten att agera i alkohol- och narkotikarelaterade frågor.    
Vill du veta mer?
Ta kontakt med mig!

ANDT-Coach utbildningen

ANDT-Coach är en tvådagars kostnadsfri utbildning. Aktuell forskning och kunskaper inom alkohol,narkotika,doping och tobaksområdet står för innehållet i utbildningen som ges av förebyggarcentrum i samarbete med polisen och Iris öppenvårdverksamhet.

ANDT-coachutbildningen i februari 2019
ANDT-coachutbildningen i februari 2019

Kontakt

Ammi Karlsson-Pye
Samordnare Alkohol- & Narkotikaprevention

Tel: 021- 39 78 51
Mob: 076 569 13 13
ammi.karlsson.pye@vasteras.se

Tonårsguiden

Västerås Stads har ett digitalt stöd för dig som är förälder till en eller flera tonåringar.
Besök: Tonårsguiden

Är du ANDT-Coach?

Tryck på knappen för att komma in på coachernas sida där du kan hitta aktuell forskning och föreläsningsmaterial.