Voices of Youth

Projektet har för avsikt att kartlägga kompetens, metoder och strukturer som behövs för att öka deltagande och inkludering av de röster (utsatta) ungdomar i demokratiska processer, i beslutsfattandet, vårdplanering och i dagliga livsbeslut.

Ladda ner rapporten här

Det övergripande målet med projektet är att ta upp frågor som rör de svårigheter som de europeiska länderna och institutioner har att finna vägar för politisk och social medverkan av ungdomar som riskerar utanförskap, samt ungdomar som redan befinner sig i ett utanförskap.

Projekt parterna har för avsikt att samla "bästa praxis" ett närmande av  frågorna görs genom utbyte av erfarenheter, studiebesök och diskussioner.. Projektet avser också att lära av unga människor och ta hänsyn till deras synpunkter från sina livserfarenheter och från deras deltagande i studiebesök och diskussioner. Projektet utvärderar de data som samlas in och identifiera de färdigheter, metoder och strukturer som leder till de önskade resultaten och fastställa kriterier och element som behövs i den icke-formell utbildning av personal som arbetar i de olika institutionerna. Projektet är utformat för att arbeta med personal som arbetar med ungdomar som riskerar utanförskap såsom socialarbetare, lärare, utbildare och ungdomsarbetare, och även utbildning till ungdomar själva.

Kontakt

www.voicesofyouth.eu

Projektledare
Västerås

Ammi Karlsson-Pye
Tel: 021- 39 78 51
Mobil: 076 569 13 13
ammi.karlsson.pye@vasteras.se
 

loading...