Be Healthy

Be Healthy är en del av Eu programmet "Youth in Action". Youth in Action syftar till att inspirera och ge en känsla av ett aktivt europeiskt medborgarskap, solidaritet och tolerans bland unga européer och att involvera dem i utformningen av EU: s framtid.

Be Healthy inriktar sig på att stödja ungas och professionellas egna kapacitet till att ansvara och sprida ett hälsosamt beteende. Projektet syftar till att främja utvecklingen av hållbara nätverk, utbyte av bäst praxis samt erkännande av icke-formell utbildning.

Projektet tar även upp frågan om marginalisering, med särskild tonvikt på unga invandrare, ungdomar med funktionshinder och i förekommande fall, romska ungdomar.

Partners i projektet är Italien, Spanien, Slovenien och Österrike.

Kontakt

Projektledare Västerås

Karin Sällberg
karin.sallberg@vasteras.se
021-39 84 05