loading...

Välkommen till Förebyggarcentrum

Förebyggarcentrum vill skapa förutsättningar för alla människor att växa och utvecklas. Ett särskilt fokus läggs på delaktighet och inflytande för barn, unga och personer med funktionsnedsättning.
Västerås stads förebyggarcentrum arbetar därför på olika sätt och i samverkan med andra för att förebygga uppkomsten av våld, kränkningar, mobbning, diskriminering, missbruk och utanförskap.

Här på hemsidan kan du läsa om våra verksamheter och om vad vi kan göra för er. Tveka inte att höra av er!

Här kan du ladda ner vår broschyr.


Har du funderingar kring din roll som förälder eller behöver bolla något som gäller ditt barn eller ungdom - ring gärna Västerås Stads Föräldratelefon på nummer 021 - 39 19 20.
Telefontid: kl. 10-12 helgfri måndag till fredag.

Barnpilotdag - 22 oktober!

Höstens Barnpilotdag är den 22 oktober på Växhuset. Vi börjar med en kopp kaffe, du är välkommen att droppa in mellan 8.30-09.00. Temat är våld och heder och du hittar tider och program i dokumentet nedan. 
Anmäl dig SENAST 16 oktober till Sara Holm Stålhand, via mail - inte telefon. 
Välkomna! 

Våra utbildningar:

Här fyller vi på med datum för våra utbildningar. Vi erbjuder MVP/AT-utbildning, Barnpilotutbildning och ANDT-coach bland mycket annat. Klicka här för att se datum.

Höstens barnpilotutbildning

Det är många som vill bli barnpilot - vilket är fantastiskt roligt!. Höstens utbildning är fullbokad och inga platser finns kvar. Nästa utbildning blir under våren 2020. 
Se aktuella datum under fliken "Våra utbildningar"

OBS: Ingen förturslista finns till vårens utbildning. 

ANDT-coach

Datum för ANDT-coachutbildning och fördjupningsdag finns nu under fliken "Våra utbildningar".

FÖREBYGG 2020 - Save the date!

Vi gillar framförhållning!
Vi vill också att du ska få datum för vårens Förebygg så fort som möjligt så att du redan nu kan strecka den dagen i din kalender. 

27 april är dagen som du behöver strecka - vi kommer att säga till när det finns ett program och det är dags att anmäla sig. Det går inte att anmäla sig nu - du får ha tålamod tills det blir vår :) 

En kommun fri från våld

Sedan 2015 har ett flertal kommuner i landet, i samverkan med organisationen MÄN, arbetat kring en gemensam vision om att skapa En kommun fri från våld! Projektet finansieras under tre år av Arvsfonden.
- Här i Västerås arbetar bl a både Hahrska och Edströmska med preventionsprogrammet Mentorer i Våldsprevention MVP). Programmet är ett utbildningsprogram för att förebygga genusrelaterat våld och mobbning genom att uppmana elever att på olika sätt agera som förebild i det våldspreventiva arbetet, berättar Karin Sällberg, enhetschef för Förebyggarcentrum.
- På Bäckby har vi valt att fokusera på förskolorna och med ansatsen att förankra modellen i samverkan med redan befintliga nätverk och verksamheter. 
 
- Det är lätt hänt att mycket tid och resurser läggs på att ”släcka bränder” i det stadie där våldet kommit en bra bit upp på våldstrappan, något vi ser en hel del av i vårt arbete ute i stadsdelarna idag, säger Anette Karlsson och Ditte Lundberg, stadsdelssamordnare i de västra stadsdelarna.
- Men vill vi som kommun lyckas minska våldsproblematiken måste vi ta ett helhetsgrepp och även lägga resurser på ett tidigt, brett och långsiktigt förebyggande arbete. Det kräver is i magen och tålamod eftersom ”belöningen” för de insatser man gör idag blir synliga först många, många, år senare.
Läs mer om En kommun fri från våld-modellen och Hela kommunen-ansatsen:

http://www.ffv.me/en-kommun-fri-fran-vald/
http://www.arvsfonden.se/projekt/en-kommun-fri-fran-vald

UNIK - Ungt nutida inflytande i kommunen

Ungdomsdialog agerar som en kanal mellan politiker och ungdomar. Politiker som inför stora beslut vill förstå ungas behov och unga som vill vara delaktiga och påverka sin situation. Ofta är avståndet stort och vägarna fram till varandra svåra att hitta. Därför är vi nu extra stolta över att kunna presentera UNIK – en metod, en plattform och en ungdomspanel som fångar upp idéer och tar vara på engagemang som kan bidra till en långsiktigt hållbar utveckling.
 
Ofta är det ungdomar som redan är engagerade i samhällsfrågor som får möjlighet att påverka av den enkla anledningen att de är lättast att nå. Genom UNIK bjuder vi in ungdomar som har olika intresse för politik. Vi utgår från fyra typer av engagemang och söker representation i alla grupper till ungdomspanelen. De fyra typerna är: Politiskt aktiv och samhällsengagerad, den som intresserar sig för sakfrågor, den helt ointresserade och den som inte litar på politiker. Genom att lyssna till alla dessa grupper får vi en bredare bild av vad Västerås ungdomar faktiskt tycker!
 
Genom UNIK kommer ungdomarna kunna påverka politiskt viktiga frågor. 2017 kommer de strategiska utvecklingsområdena stå i fokus: Jobb, bostäder, klimat och livsvillkor i stadsdelarna. Ungdomarna kommer att bjudas in till workshops under året 2017 som berör dessa teman.
 
UNIK startar med en stor konferens den 30 januari på Expectrum kl 17.00-20.30. Då är alla ungdomar som är intresserade av att vara med i UNIK, politiker från Västerås och tjänstemän som utreder politiska frågeställningar välkomna att delta.